banner

newyddion

Mae yna lawer o gymwysiadau o olew silicon yn ein bywydau, sy'n cael eu hadlewyrchu ym mhob agwedd ohonom. Heddiw, rydyn ni'n siarad yn bennaf am rôl olew silicon yn y diwydiant colur. Rydym i gyd yn gwybod bod colur yn ddrud iawn nawr. Er hynny, mae llawer o bobl yn dal i'w defnyddio. Nawr bod pobls mae safonau byw wedi gwella, nid y broblem o fynd ar drywydd bwyd a dillad yn unig mohono bellach. Mae mynd ar drywydd harddwch nawr, ac mae yna lawer o gymwysiadau o olew silicon yn y diwydiant colur o hyd. Gadewchs edrychwch ar ei rôl isod!

Gellir defnyddio olew silicon yn dda wrth gynhyrchu colur i wella perfformiad colur. Mae gan olew silicon gyfuniad o densiwn a gludedd wyneb isel, a all wneud i gydrannau eraill colur ymledu yn hawdd i ffilm ar y croen heb deimlad gludiog. Mae priodweddau dadwenwyno olew silicon yn ei gwneud yn gydnaws â jeli petroliwm, cwyr paraffin, gwenyn gwenyn, lanolin, ac ati. Pan gaiff ei gyfuno i gael cynnyrch nad yw'n ludiog, gall olew silicon cyfnewidiol roi priodweddau cosmetigau sychu'n gyflym, llyfnder, gwrth-baeddu sglein, ac ati. Fel cludwr cosmetig, gall ddadelfennu'n gyflym a gwneud cydrannau cosmetig eraill yn ffilm sydd wedi'i dosbarthu'n unffurf. Mae'n bwysig iawn mewn colur llygaid a sglein ewinedd. Mewn cynhyrchion gofal gwallt, gall olew silicon gynyddu sglein y gwallt, ac ar yr un pryd, gall sefydlogi'r gwallt ac atal y gwallt rhag glynu at ei gilydd. Yn y siampŵ, gall olew silicon wneud Gwallt yn hawdd ei gribo. Mewn cynhyrchion gofal croen, gall y ffilm hydroffobig a ffurfiwyd gan olew silicon atal cydrannau eraill rhag cael eu golchi i ffwrdd gan ddŵr a chadw'r croen fel arfer yn gallu anadlu. Ar hyn o bryd, mae olew silicon wedi dod yn gynhwysyn neu'n ategol pwysig mewn llawer o gosmetau.


Amser post: Awst-17-2021